Csoportos biztosítások

Életbiztosítás

Nelson

Termékeink egyediek a csoport igényének megfelelően kerülnek kialakításra és fedezetet nyújtanak a világban bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre.
A csoportos élet-és balesetbiztosítások a gazdasági élet bármely területén a kis és középvállalatoktól a nagy több ezres vállalati nagyságig sikeresen alkalmazhatóak.

1992-óta Magyarországon is elérhető a MetLife Biztosító Szolgáltatásában mindaz a csoportbiztosítási termék, mely a jogelőd ALICO több mint 50 éves üzleti tevékenysége során kifejlesztésre került a munkáltatók által a munkavállalók részére nyújtott különféle biztosítási programokban.

„Biztonság és Megbecsülés” ez a fő gondolata e munkáltatói juttatásnak, a kölcsönös megbecsülésen alapuló biztosítási szolgáltatásnak.
Termékeink egyediek a csoport igényének megfelelően kerülnek kialakításra és fedezetet nyújtanak a világban bárhol, bármikor bekövetkező biztosítási eseményekre (24/7/365).
A csoportos élet-és balesetbiztosítások a gazdasági élet bármely területén a kis és középvállalatoktól a nagy több ezres vállalati nagyságig sikeresen alkalmazhatóak.

Termékinformációk

TERMÉKINFORMÁCIÓK

Vegyes életbiztosítás

Speciális életbiztosítás, amely kockázati és előtakarékossági elemet egyaránt tartalmaz.

Szolgáltatás:
Halál esetén a biztosítási összeg és a felhalmozódott többlethozam kerül kifizetésre.
Elérés esetén a biztosítási összeg és a felhalmozódott többlethozam kerül kifizetésre.
A maradékjogok megnyílása után a biztosítás átalakítható díjmentes, leszállított összegű biztosítássá.
A biztosítás új kockázatelbírálás nélkül átalakítható egyéni vegyes biztosítássá.
A haláleseti és elérési szolgáltatások járadékra válthatók.
A maradékjogok megnyílása után (2 év) visszavásárolható.

Időtartam:
A biztosítás minimum 10 éves futamidejű.

Díjfizetés:
Éves, féléves, negyedéves, vagy havi díjfizetés.

Kockázati életbiztosítás

Adómentes szolgáltatás az alkalmazott kedvezményezettje(i) részére a biztosított személy halála esetén.  

Szolgáltatás:
Halál esetén a biztosítási összeg kerül kifizetésre.

A biztosítás bármilyen okból bekövetkező halálesetre köthető és kiegészíthető baleseti halálra és rokkantságra vonatkozó modulokkal.

Amennyiben a biztosított csoportbiztosítási jogosultsága megszűnik, biztosítását 30 napon belül újabb kockázatelbírálás nélkül átalakíthatja egyéni élethossziglani, illetve vegyes életbiztosítási szerződéssé.

Időtartam:
A biztosítás egy éves futamidejű, évfordulókor megújítható.

Díjfizetés:
Éves, féléves, negyedéves, vagy havi.

Csoportos baleset és betegség biztosítás

Modulrendszerű, több biztosítási elemből a munkaadó igényei szerint összeállítható biztosítási forma, igény szerinti időbeli és területi hatállyal.

Baleseti halál:
Balesetből bekövetkező halál esetén a biztosítási összeget fizeti a biztosító a kedvezményezettnek.

Baleseti maradandó rokkantság (teljes vagy részleges):
A baleseti rokkantságra vonatkozó biztosítási összegnek az egészségkárosodás mértékének megfelelő százalékát fizeti a biztosító a biztosítottnak.

Kórházi térítés betegség vagy baleset esetén:
Betegségből vagy balesetből eredő, három napot meghaladó kórházi ellátás esetén a napi térítésre megállapított térítési összeget kapja a biztosított.
Intenzív ellátás esetén a kórházi napi térítési összeg 150 %-át fizeti az AHICO. A kórházi tartózkodás utáni rehabilitáció elősegítése érdekében a napi térítéssel fedezett kórházi napok számával megegyező számú napra a napi térítés 50 %-át kapja a biztosított.

Műtéti térítés betegség vagy baleset esetén:
A műtéti beavatkozásra megállapított összegnek a beavatkozás mértékével arányos része.

Baleseti kórházi és műtéti térítés:
A kórházi és műtéti térítéssel megegyező szolgáltatás, amely csak baleset következtében szükségessé váló ápolás és műtét esetén vehető igénybe.

Prémium csoportos baleset és betegség biztosítás

5 és 50 fő közötti alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalatoknak, vállalkozásoknak ajánljuk. A modul rendszerü balesetbiztosítás valamennyi elemét tartalmazó Prémium Csoportos baleset- és betegségbiztosítás minimális adminisztrációval, azonnali hatálybalépéssel köthető. A fix díjas egységrendszer miatt a költségvonzatok bármikor pontosan nyomon követhetőek.

Standard csomag:
Alapszintű védelmet nyújt balesetből származó halál, balesetből származó teljes és részleges rokkantság esetére.
Ez a szolgáltatási csomag alkalmas arra, hogy a széles alkalmazotti réteg segítségére legyen a legtragikusabb események idején.

Bonus csomag:
A Standard csomag kiegészítve balesetből származó kórházi tartózkodásra és rehabilitációra szóló napi térítéssel és balesetből származó kórházi műtéti beavatkozás esetére szóló térítéssel.
Ezzel a csomaggal fedezhető a balesetek miatti kórházi tartózkodáskor óhatatlanul felmerülő többletkiadások egy része.

Extra csomag:
A Bonus csomag kórházi ellátásai ennél a csomagnál betegség következtében szükségessé váló kórházi ápolás illetve műtét esetén is igénybe vehetőek.
Ezzel az exkluzív kombinációval teljes körü védelem biztosítható a balesetek és betegségek anyagi következményei ellen.

Törlesztésvédelmi biztosítások

A pénzintézet/pénzügyi szolgáltató természetes ügyfelei helyett előre meghatározott esetekben a biztosító fizeti a havonta esedékes részletet, adott esetben a teljes hátralévő tartozást.

  • Jelzáloghitel
  • Személyi kölcsönök
  • Hitelkártya
  • Lízing
  • Folyószámlahitel
  • Áruhitel
  • Autóhitel

A honlapon megadott információk nem minősülnek a biztosítási termékek részletes ismertetésének és nem helyettesítik a szerződési feltételekben leírtakat. A honlapon elérhető bármilyen dokumentáció és/vagy információ nem tekinthető ajánlattételnek, sem egy biztosítási termék megvételére vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.

Forduljon hozzánk bizalommal

Forduljon hozzánk bizalommal

A Family Investment Group-nál olyan termékeket kínálunk, amelyeket az ügyfeleink valós igényei szerint fejlesztettek ki. Mindannyian mások vagyunk, ezért termékeinket is különböző igények szerint állították össze. Amennyiben ajánlataink felkeltették érdeklődését kérjük, vegye fel munkatársainkkal a kapcsolatot, felkészült szakembereink testre szabott ajánlatot állítanak össze az Ön számára.